Forvert til tispekvelp høsten 2022

Søker ein familie i nærheiten av Leikanger som kan tenkje seg å vera forvert til ei tispe frå høsten 2022. 

Eg planlegger med å beholde ei tispe etter kull i sommar/høst, så litt usikker på når akkurat tidspunkt vil vera. 

Ta kontakt dersom dette er noko du kan tenkje deg.

Del denne siden